Log in

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Venueplaza maakt onderdeel uit van Eluma V.O.F. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten  en overeenkomsten van Eluma V.O.F. te Best.

 

Disclaimer

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is ontwikkeld, ingevuld en onderhouden, bestaat de mogelijkheid dat niet alle informatie geheel correct is. Eluma V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Ook kunnen er geen rechten of verplichtingen worden ontleend aan deze website ten aanzien van Eluma V.O.F. Hierop geldt een uitzondering voor gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is afgesloten.

 

Eigendomsrechten

 

Privacy Policy

Eluma V.O.F. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor correspondentie met u. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Eluma V.O.F. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren of doorspelen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 
Eluma V.O.F. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Eluma V.O.F. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van Venueplaza.nl geen cookies ontvangt.

 

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Algemene Voorwaarden, Eigendomsrechten of Privacy Policy van Eluma V.O.F. kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.